SVENSKA

EIKIUSITA

Tanken med bil- och motorsportentusiasternas kampanj #EIKIUSITA är att föra fram att vi alla bil- och motorsportentusiaster är emot skolmobbning och mobbning i alla former. Det finns inom motorsport många olika utövare med olika utseende, personlighet, och åsikter men i tävlingssammanhang är vi alla på samma startlinje, även de som inte tävlar men är med och t.ex. arrangerar tävlingar.

Vi är alla olika, men alla lika värda.

Kampanjen #EIKIUSITA startade i mars 2015. Kampanjen #EIKIUSITA har en offentlig Facebook-sida https://www.facebook.com/eikiusita/

Detta är ett viktigt tillskott i vårt kära och givande frivilligarbete. Kampanjen förverkligas med frivilliga krafter. Olika kampanjer för att motverka mobbning stödjer varandra.

#EIKIUSITA – Kampanjen samarbetar bland annat med Valopilkku, Mannerheims barnskyddsförbunds ”nuorten netti” och brottsofferjouren. Av dem kan man få hjälp, stöd och råd om vad man ska göra i mobbningssituationer och viktig information om olika mobbningssituationer för alla och olika åldrar. De är bundna av tystnadsplikt. Du kan lita på att ditt ärende tas på allvar.

Det är viktigt att ta tag i mobbning. Det viktigaste om du blir mobbad är, att du berättar det åt en pålitlig vuxen. Om du ser att någon annan blir mobbad, skall du också berätta det åt en vuxen. Då kan vi vuxna hjälpa med att få stopp på mobbningen! Mobbning är inte acceptabel i någon form! Ingen skall lämnas ensam!

Det är även viktigt att komma ihåg att använda smartphones, mobilapplikationer och mobila enheter förståndigt. Det är till exempel ett brott att ta en pinsam bild och dela den i sociala medier utan tillåtelse. Sociala medier har åldersgränser, Facebooks åldersgräns är 13 år och WhatsApp har en åldersgräns på 16 år!

Var och en av oss behöver fundera på sitt eget beteende och vara vänlig även mot dem som inte hör till ens bästa vänner.

#EIKIUSITA klistermärket kan limmas på en synlig plats, på tävlingsbilen eller på andra fordon. När du ser ett klistermärke till exempel i en tävling, kan du ta en bild och dela den på #EIKIUSITA Facebook-sidan. Om det finns en person på bilden, be honom om tillåtelse att publicera bilden offentligt!

Om du vill kan du också följa med bilsport på #EIKIUSITA Facebooksidan